HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Ekran główny ekranu dotykowego

background image

Ekran główny ekranu dotykowego

UWAGA:

W panel sterowania z ekranem dotykowym są wyposażone modele HP LaserJet Pro 400

M401dn i HP LaserJet Pro 400 M401dw.

Na ekranie głównym można uzyskać dostęp do funkcji urządzenia. Na ekranie jest wyświetlany

również stan urządzenia.

UWAGA:

W zależności od konfiguracji urządzenia funkcje na ekranie głównym mogą się różnić.

W niektórych językach ich układ może być również odwrócony.

1

Przycisk Usługi sieci Web : umożliwia szybki dostęp do funkcji Usługi sieciowe HP, w tym HP ePrint.

HP ePrint to narzędzie umożliwiające drukowanie dokumentów z wykorzystaniem urządzenia obsługującego
pocztę e-mail, wysyłającego je na adres e-mail urządzenia.

2

Przycisk Konfiguracja

: dostęp do menu głównego

3

Przycisk Bezprzewodowe : zapewnia dostęp do menu Menu łączności bezprzewodowej i informacji
o stanie komunikacji bezprzewodowej (tylko w modelu HP LaserJet Pro 400 M401dw).

UWAGA:

Po połączeniu się z siecią bezprzewodową ikona ta zmieni się w grupę pasków informujących o sile

sygnału.

4

Przycisk

sieci: zapewnia dostęp do ustawień sieciowych i informacji o sieci (tylko w modelach HP LaserJet

Pro 400 M401n, HP LaserJet Pro 400 M401dn i HP LaserJet Pro 400 M401dw). Na ekranie ustawień sieciowych
można wydrukować stronę Podsumowanie sieci.

5

Przycisk Informacje : wyświetlenie informacji o stanie urządzenia. Na ekranie podsumowania stanu można
wydrukować stronę Raport konfiguracji.

6

Przycisk Materiały eksploatacyjne : wyświetlenie informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych. Na ekranie
podsumowania materiałów eksploatacyjnych można wydrukować stronę Stan materiałów
eksploatacyjnych
.

7

Przycisk

Aplikacje

: zapewnia dostęp do menu

Aplikacje

w celu bezpośredniego drukowania z aplikacji w sieci

Web, które zostały pobrane z witryny HP ePrintCenter pod adresem

www.hpeprintcenter.com

.

PLWW

Widoki produktów

7

background image

8

Stan urządzenia

9

Przycisk

USB

: zapewnia dostęp do menu Dysk flash USB.

8

Rozdział 1 Wprowadzenie

PLWW