Ajutor HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Ghidul utilizatorului

M401

background image
background image

Seria de imprimante HP LaserJet Pro 400
M401

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Edition 1, 9/2014

Cod produs: CF270-91028

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale

ale Apple Computer, Inc., înregistrate în

SUA şi în alte ţări/regiuni. iPod este o

marcă comercială a Apple Computer, Inc.

iPod este numai pentru copiere legală sau

autorizată de deţinătorul de drept. Nu furaţi

muzică.

Bluetooth este o marcă comercială a

proprietarului respectiv şi este folosită de

compania Hewlett-Packard sub licenţă.

Java™ este marcă comercială americană a

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului .................................................................................................... 1

Vederile produsului .................................................................................................................. 2

Vedere din faţă a produsului ...................................................................................... 2
Vedere din spate a produsului .................................................................................... 3
Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului ................................................ 3
Configuraţia panoului de control ................................................................................. 4

Panoul de control al echipamentului LCD ....................................................... 4
Panoul de control cu ecran senzitiv ............................................................... 5

Ecranul de reşedinţă al ecranului senzitiv ..................................................................... 7

Imprimarea rapoartelor produsului ............................................................................................. 8

Imprimarea rapoartelor produsului de la panoul de control al ecranului LCD .................... 9
Imprimarea rapoartelor produsului de la panoul de control cu ecran senzitiv .................... 9

Denegarea partajării imprimantei .............................................................................................. 9

2 Tava pentru hârtie .......................................................................................................... 11

Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 12
Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 14
Încărcarea tăvilor de alimentare .............................................................................................. 15

Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 15
Încărcarea tăvii 2 .................................................................................................... 16
Încărcarea tăvii opţionale 3 ..................................................................................... 18

3 Imprimarea .................................................................................................................... 21

Drivere de imprimantă acceptate (Windows) ............................................................................. 22
Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) ........................................................... 24

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare ..................................... 24
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 24
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 25
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 25

Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ......................................................... 26

ROWW

iii

background image

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare ..................................... 26
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 26
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 26
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 27

Activităţi de imprimare pentru Windows ................................................................................... 28

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................. 28
Crearea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................... 29
Imprimarea automată pe ambele feţe cu Windows ...................................................... 31
Imprimarea manuală pe ambele feţe cu Windows ....................................................... 32
Imprimarea mai multor pagini pe o coală cu Windows ................................................ 34
Selectarea orientării paginii (Windows) ..................................................................... 36
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ...................................................................... 37
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) .................... 38
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............. 40
Crearea unei broşuri (Windows) ............................................................................... 41

Activităţi de imprimare pentru Mac OS X .................................................................................. 43

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ................................................ 43
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................. 43
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ....................................................... 43
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ........................................................ 44
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Mac OS X) ........................ 45
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) .................................................................... 45
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ..................................................................... 45
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ......................................................................... 46
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............ 46
Crearea unei broşuri (Mac OS X) .............................................................................. 46

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ........................................................................ 47

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) ......................................................... 47
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ................................................................... 47
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ...................................... 48
Imprimarea filigranelor (Windows) ............................................................................ 48

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ....................................................................... 49

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) ....................................................... 49
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ................................................................. 49
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ..................................... 49
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ........................................................................... 49

Imprimarea la calitate de arhivare ........................................................................................... 51

Crearea de imprimări la calitate de arhivare (panoul de control al ecranului LCD) .......... 51
Crearea de imprimări la calitate de arhivare (panoul de control cu ecran senzitiv) .......... 51

Utilizarea serviciului HP ePrint ................................................................................................. 52

iv

ROWW

background image

Configurarea serviciului HP ePrint (panoul de control al ecranului LCD) .......................... 52
Configurarea serviciului HP ePrint (panoul de control cu ecran senzitiv) ......................... 53

Utilizarea aplicaţiei AirPrint ..................................................................................................... 54
Imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ................................................................................ 55

4 Gestionarea şi întreţinerea ............................................................................................. 57

Utilizarea utilitarului de reconfigurare HP pentru schimbarea conexiunii produsului ........................ 58
Configurarea caracteristicii de imprimare HP Wireless direct ...................................................... 59
Utilizarea aplicaţiilor serviciilor Web HP ................................................................................... 60

Utilizarea aplicaţiilor din Servicii Web HP (panoul de control al ecranului LCD) .............. 60
Utilizarea aplicaţiilor din Servicii Web HP (panoul de control cu ecran senzitiv) ............. 60

Configurarea setărilor de reţea IP ............................................................................................ 61

Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea .......................................................... 61
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ........................... 61

Configurarea manuală a parametrilor IPv4 TCP/IP (panoul de control al
ecranului LCD) ......................................................................................... 61
Configurarea manuală a parametrilor IPv4 TCP/IP (panoul de control cu
ecran senzitiv) ......................................................................................... 62

Redenumirea produsului în reţea ............................................................................... 62
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ......................................................................... 63

Viteza de legătură şi setările duplex (panoul de control al ecranului LCD) ....... 63
Viteza de legătură şi setările duplex (panoul de control cu ecran senzitiv) ....... 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
Utilitarul HP pentru Mac OS X ................................................................................................. 67

Deschiderea utilitarului HP ........................................................................................ 67
Caracteristicile utilitarului HP .................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Funcţiile de securitate ale produsului ........................................................................................ 69

Securizarea produsului ............................................................................................ 69
Setarea sau schimbarea parolei produsului ................................................................ 69

Setări economice ................................................................................................................... 71

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................... 71
Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus ............................................ 71

Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus (panoul de control
al ecranului LCD) ...................................................................................... 71
Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus (panoul de control
cu ecran senzitiv) ..................................................................................... 72

Setarea întârzierii înainte de modul de oprire automată ............................................... 72

Setarea întârzierii înainte de modul de oprire automată (panoul de control al
ecranului LCD) ......................................................................................... 72

ROWW

v

background image

Setarea întârzierii înainte de modul de oprire automată (panoul de control
cu ecran senzitiv) ..................................................................................... 73

Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ............................ 74

Activarea sau dezactivarea setării „La foarte scăzut” (panoul de control al ecranului
LCD) ...................................................................................................................... 74
Activarea sau dezactivarea setării „La foarte scăzut” (panoul de control cu ecran
senzitiv) ................................................................................................................. 75

Depozitarea şi reciclarea consumabilelor .................................................................................. 76

Reciclarea consumabilelor ........................................................................................ 76
Depozitarea cartuşelor de toner ................................................................................ 76

Instrucţiuni de înlocuire ........................................................................................................... 77

Înlocuirea cartuşului de toner .................................................................................... 77

Memorie ............................................................................................................................... 79
Actualizarea firmware-ului ....................................................................................................... 80

Actualizarea manuală a firmware-ului (panoul de control al ecranului LCD) .................... 80
Actualizarea manuală a firmware-ului (panoul de control cu ecran senzitiv) ................... 80
Setarea produsului să actualizeze automat firmware-ul (panoul de control al ecranului
LCD) ...................................................................................................................... 80
Setarea produsului să actualizeze automat firmware-ul (panoul de control cu ecran
senzitiv) ................................................................................................................. 81

5 Rezolvarea problemelor ................................................................................................. 83

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ....................................................................... 84

Etapa 1: Asiguraţi-vă că produsul este configurat corect. ............................................. 84
Etapa 2: Verificarea conexiunii prin cablu sau wireless ............................................... 84
Etapa 3: Verificaţi mesajele de eroare de pe panoul de control. ................................... 85
Etapa 4: Verificaţi hârtia .......................................................................................... 85
Etapa 5: Verificaţi software-ul ................................................................................... 85
Etapa 6: Testaţi funcţionalitatea de imprimare ............................................................ 85
Etapa 7: Verificaţi cartuşul de toner ........................................................................... 85
Etapa 8: Încercaţi să trimiteţi o operaţie de imprimare de la alt computer ...................... 85

Restabilirea setărilor implicite din fabrică .................................................................................. 86

Restabilirea setărilor implicite din fabrică (panoul de control al ecranului LCD) ............... 86
Restabilirea setărilor implicite din fabrică (panoul de control cu ecran senzitiv) ............... 86

Sistemul de asistenţă al panoului de control ............................................................................... 87
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control ........................................................................ 88

Tipuri de mesaje pe panoul de control ....................................................................... 88
Mesajele de pe panoul de control ............................................................................. 88

10.x000 Eroare consumabil ...................................................................... 88
50.x Eroare cuptor Opriţi, apoi porniţi ....................................................... 88
51.XX Eroare Opriţi, apoi porniţi ............................................................... 89

vi

ROWW

background image

54.XX Eroare Opriţi, apoi porniţi ............................................................... 89
55.X Eroare Opriţi, apoi porniţi ................................................................. 89
57 Eroare vent. Opriţi, apoi porniţi ............................................................ 89
59.X Eroare Opriţi, apoi porniţi ................................................................. 90
79 Eroare service Opriţi, apoi porniţi ......................................................... 90
Alimentare manuală <DIMENSIUNE>, <TIP> Apăsaţi [OK] pentru suporturi
disponibile .............................................................................................. 90
Blocaj în <locaţie> ................................................................................... 90
Blocaj în Tava <X> Eliminaţi blocajul, apoi Apăsaţi [OK] .............................. 91
Cartuş negru aproape gol ......................................................................... 91
Cartuş negru neacceptat Apăsaţi [OK] pt. a continua ................................... 91
Consumabil HP original instalat ................................................................. 92
Curăţare ................................................................................................. 92
Dimensiune neprevăzută pentru tava <X> Încărcaţi <dimensiune> Apăsaţi
[OK] ....................................................................................................... 92
Driver nevalid Apăsaţi [OK] ...................................................................... 92
Duplex manual Încărcaţi tava <X> Apăsaţi [OK] .......................................... 92
Eroare 49 Opriţi, apoi porniţi .................................................................... 93
Eroare 79 Opriţi, apoi porniţi .................................................................... 93
Eroare dispozitiv Apăsaţi [OK] .................................................................. 93
Este instalat un cartuş negru uzat Apăsaţi [OK] pt. a continua ....................... 93
Eşec de imprimare, apăsaţi OK. Dacă eroarea se repetă, opriţi, apoi
reporniţi. ................................................................................................. 94
Imprim. greşită Apăsaţi [OK] ..................................................................... 94
Instalaţi cartuşul negru .............................................................................. 94
Încărcare tava <X> <TIP> <DIMENSIUNE> ................................................. 94
Încărcaţi în tava 1 <TIP>, <DIMENSIUNE> ................................................. 95
Încărcaţi tava <X> Apăsaţi [OK] pentru suporturi disponibile ......................... 95
Încărcaţi tava 1 SIMPLĂ <DIMENSIUNE> Mod de curăţare ........................... 95
Îndepărtare ambalaj de pe cartuşul de toner ............................................... 95
Înlocuire cartuş negru ............................................................................... 95
Memorie insufic. Apăsaţi [OK] ................................................................... 96
Nivel scăzut cartuş negru .......................................................................... 96
Nivel scăzut consumabile .......................................................................... 96
UŞA SPATE DESCH.DESC. ........................................................................ 96
Uşă deschisă ........................................................................................... 96

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ..................................................................... 97

Produsul nu preia hârtie ........................................................................................... 97
Produsul preia mai multe coli de hârtie ...................................................................... 97
Evitarea blocajelor de hârtie ..................................................................................... 97

Rezolvarea blocajelor ............................................................................................................. 98

ROWW

vii

background image

Locurile unde pot apărea blocaje .............................................................................. 98
Eliminarea unui blocaj din tava 1 .............................................................................. 98
Eliminarea unui blocaj din tava 2 ............................................................................ 100
Eliminarea unui blocaj din tava 3 opţională ............................................................. 102
Eliminarea blocajelor din sertarul de ieşire ............................................................... 103
Eliminarea unui blocaj din zona duplexorului ........................................................... 104
Eliminarea unui blocaj din zona cuptorului ............................................................... 105

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 106

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) .......................................................... 106
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) ......................................................... 106
Verificarea stării cartuşului de toner ......................................................................... 107

Imprimarea paginii de stare a consumabilelor (panoul de control al
ecranului LCD) ....................................................................................... 107
Imprimarea paginii de stare a consumabilelor (panoul de control cu ecran
senzitiv) ................................................................................................ 107
Verificarea stării consumabilelor .............................................................. 107

Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 108

Imprimarea unei pagini de curăţare (panoul de control al ecranului LCD) ...... 108
Imprimarea unei pagini de curăţare (panoul de control cu ecran senzitiv) ..... 108

Inspectarea cartuşului de toner pentru deteriorări ...................................................... 108
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ........................................................... 109

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................... 109
Verificarea mediului produsului ................................................................ 110

Verificarea setărilor operaţiei de imprimare .............................................................. 110

Verificarea setării EconoMode ................................................................. 110

Utilizarea driverului de imprimare care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de
imprimare ............................................................................................................ 110

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 112

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 112
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 113

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ........................... 114

Meniul Unitate flash USB nu se deschide când introduceţi accesoriul USB .................... 114
Fişierul nu se imprimă direct din accesoriul USB ........................................................ 114
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Unitate flash USB .............. 115

Rezolvarea problemelor de conectare directă .......................................................................... 116
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu ............................................................................ 117

Conexiune fizică necorespunzătoare ....................................................................... 117
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ........................................ 117
Computerul nu poate să comunice cu produsul ......................................................... 118
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea ......................... 118
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................. 118

viii

ROWW

background image

Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................... 118
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte .................................... 118

Rezolvarea problemelor de reţea wireless ............................................................................... 119

Lista de verificare a conectivităţii wireless ................................................................ 119
Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless ........................................ 119
Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ .................................. 120
Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau produsului wireless . . 120
Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless ...................................... 120
Produsul wireless pierde comunicarea când este conectat la un VPN ........................... 120
Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless .............................................................. 121
Reţeaua wireless nu funcţionează ............................................................................ 121
Efectuarea unui test de diagnosticare a reţelei wireless .............................................. 121
Reducerea interferenţelor dintr-o reţea wireless ......................................................... 122

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ........................................ 123

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă ................. 123
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 123
Produsul este în mod Pregătit, dar nu imprimă nimic .................................................. 123

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului la Mac OS X ....................................... 125

Driverul de imprimare nu este listat în lista Imprimare şi fax sau în lista Imprimare şi
scanare ............................................................................................................... 125
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ............................................................................................. 125
Driverul de imprimare nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi
fax sau în lista Imprimare şi scanare ........................................................................ 125
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 126
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în
lista Imprimare şi scanare după ce se selectează driverul. .......................................... 126
Utilizaţi un driver de imprimare generic la utilizarea unei conexiuni USB ..................... 127

Dezinstalarea software-ului (Windows) ................................................................................... 128
Dezinstalarea software-ului (Mac OS X) .................................................................................. 129

6 Consumabile şi accesorii ............................................................................................... 131

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ..................................................... 132
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ......................................................................... 132
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii .......................................................................... 132

Index ............................................................................................................................... 133

ROWW

ix

background image

x

ROWW