HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Crearea unei broşuri (Mac OS X)

background image

Crearea unei broşuri (Mac OS X)

1.

În meniul Fişier, faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi acest produs.

3.

Deschideţi meniul Duplex manual.

4.

Faceţi clic pe caseta Duplex manual.

5.

Deschideţi meniul Imprimare broşură.

6.

Faceţi clic pe caseta Ieşire în format Broşură şi selectaţi o opţiune de legare.

7.

Selectaţi dimensiunea hârtiei.

8.

Faceţi clic pe butonul Imprimare.

46

Capitolul 3 Imprimarea

ROWW