HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Crearea unei comenzi rapide de imprimare (Windows)

background image

Crearea unei comenzi rapide de imprimare (Windows)

1.

Din programul software, selectaţi opţiunea

Imprimare.

2.

Selectaţi produsul, apoi faceţi clic pe butonul

Proprietăţi sau Preferinţe.

3.

Faceţi clic pe fila Comenzi rapide pentru

imprimare.

4.

Ca bază de lucru, selectaţi o comandă rapidă

existentă.

NOTĂ:

Selectaţi întotdeauna o comandă

rapidă înainte de a modifica vreo setare în

partea dreaptă a ecranului. Dacă ajustaţi

setările şi apoi selectaţi o comandă rapidă sau

dacă selectaţi altă comandă rapidă, toate

reglajele dvs. vor fi pierdute.

ROWW

Activităţi de imprimare pentru Windows

29

background image

5.

Selectaţi opţiunile de imprimare pentru noua

comandă rapidă.

NOTĂ:

Puteţi selecta opţiunile de imprimare

în această filă sau în orice altă filă din driverul

imprimantei. După ce selectaţi opţiunile în alte

file, reveniţi la fila Comenzi rapide pentru

imprimare înainte de a continua cu

următorul pas.

6.

Faceţi clic pe butonul Salvare ca.

7.

Tastaţi un nume pentru comanda rapidă, apoi

faceţi clic pe butonul OK.

30

Capitolul 3 Imprimarea

ROWW