HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X)

background image

Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X)

1.

În meniul Fişier, faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi acest produs.

3.

În meniul Exemplare şi pagini, faceţi clic pe butonul Iniţializare pagină.

4.

Din lista derulantă Dimensiune hârtie, selectaţi opţiunea Administrare dimensiuni

personalizate.

5.

Specificaţi dimensiunile paginii, apoi faceţi clic pe butonul OK.

6.

Faceţi clic pe butonul Imprimare.