HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Drivere de imprimantă acceptate (Windows)

background image

Drivere de imprimantă acceptate (Windows)

Driverele de imprimantă asigură accesul la caracteristicile echipamentelor şi permit calculatorului să

comunice cu acestea (folosind limbajul imprimantei). Pentru software şi limbi suplimentare, consultaţi

instrucţiunile de instalare şi fişierele readme de pe CD-ul echipamentului.

Descrierea driverului HP PCL 6

Se instalează automat când se instalează software-ul de produs

Oferit ca driver prestabilit

Recomandat pentru imprimarea în toate mediile Windows acceptate

Asigură pentru majoritatea utilizatorilor cea mai ridicată viteză medie, cea mai bună calitate de

tipărire şi asistenţă pentru caracteristicile echipamentului

Proiectat pentru a fi compatibil cu interfaţa grafică a echipamentelor în Windows (GDI),

asigurând cele mai bune performanţe împreună cu sistemele de operare Windows

Este posibil nu fie complet compatibil cu programele software personalizate sau realizate de terţi

bazate pe PCL5

Descrierea driverului HP UPD 6

Disponibil pentru descărcare de pe Web la adresa

www.hp.com/support/ljm401series

Recomandat pentru tipărirea cu programele software Adobe

®

sau cu alte programe folosite cu

preponderenţă pentru prelucrare grafică

Asigură asistenţă pentru imprimare din nevoi de emulare postscript sau pentru font postscript flash

Descrierea driverului HP PCL 5

Disponibil pentru descărcare de pe Web la adresa

www.hp.com/support/ljm401series

Compatibil cu versiunile PCL anterioare şi cu produsele mai vechi HP LaserJet

Cea mai bună alegere pentru imprimarea din programe software personalizate sau realizate de

terţi

Proiectat pentru folosirea în medii Windows de reţea, pentru a asigura folosirea unui singur driver

pentru mai multe modele de imprimantă

Preferat pentru imprimarea la mai multe modele de imprimantă de la un calculator mobil cu sistem

de operare Windows

Descrierea driverului HP PCL 6

Disponibil pentru descărcare de pe Web la adresa

www.hp.com/support/ljm401series

Recomandat pentru imprimarea în toate mediile Windows acceptate

22

Capitolul 3 Imprimarea

ROWW

background image

Asigură pentru majoritatea utilizatorilor cea mai ridicată viteză medie, cea mai bună calitate de

tipărire şi asistenţă pentru caracteristicile echipamentului

Proiectat pentru a fi compatibil cu interfaţa grafică a echipamentelor în Windows (GDI),

asigurând cele mai bune performanţe împreună cu sistemele de operare Windows

Este posibil nu fie complet compatibil cu programele software personalizate sau realizate de terţi

bazate pe PCL5

ROWW

Drivere de imprimantă acceptate (Windows)

23