HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire

background image

Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire

1.

În meniul Fişier, faceţi clic pe elementul Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi acest produs.

3.

Din lista derulantă cu setări, modificaţi setările pe care doriţi să le modificaţi.

4.

Din meniul Presetări, faceţi clic pe opţiunea Salvare ca... şi introduceţi numele presetării.

Aceste setări se salvează în meniul Presetări. Pentru a utiliza noile setări, trebuie să selectaţi opţiunea

presetată salvată de fiecare dată când deschideţi un program şi imprimaţi.

26

Capitolul 3 Imprimarea

ROWW