HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Index

background image

Index

A

accesorii

comandare 131

comandă 132

accesorii USB de stocare

imprimare de pe 55

administrare reţea 61

adresă IPv4 61, 62

afişaj ecran senzitiv 5

AirPrint 54

ambele feţe, imprimare

setări automate (Mac) 43

setări automate (Windows) 31

setări manuale (Mac) 44

anulare

operaţie de imprimare (Mac)

49

operaţie de imprimare

(Windows) 47

aplicaţii

descărcare 60

asistenţă, panou de control 87

asistenţă online, panou de

control 87

B

blocaje

contorizare 8

localizare 98

prevenire 97

sertar de ieşire, curăţare 103

blocaje hârtie

localizare 98

blocare

produs 69

broşuri

imprimare (Mac) 46

imprimare (Windows) 41

butoane

la panoul de control al ecranului

LCD 4

la panoul de control cu ecran

senzitiv 5

butoane la panoul de control 4

buton alimentare

localizare 2

buton aplicaţii 7

buton configurare 4

panou de control cu ecran

senzitiv 7

buton consumabile 7

buton informaţii 7

buton înapoi

panou de control cu ecran

senzitiv 5

buton OK 4

buton reşedinţă 5

buton reţea 7

buton revocare

panou de control cu ecran

senzitiv 5

panoul de control al ecranului

LCD 4

buton Servicii Web 7

buton şi led asistenţă

panou de control cu ecran

senzitiv 5

buton USB 7

buton wireless 7

C

cablu USB, număr de reper 132

cale hârtie

curăţare 108

calitate imprimare

îmbunătăţire 106

capac frontal

localizare 2

cartuş

înlocuire 77

numere de reper 132

pagină de stare consumabile

8

cartuş de toner

deblocare uşă, localizare 2

înlocuire 77

numere de reper 132

pagină de stare consumabile

8

setări pentru prag scăzut 74

utilizare când nivelul este

scăzut 74

verificare pentru deteriorări

108

verificare stare 107

cartuşe

depozitare 76

non-HP 132

reciclare 76

cartuşe de toner

depozitare 76

non-HP 132

reciclare 76

comandare consumabile

site-uri Web 131

comandă

consumabile şi accesorii 132

comenzi rapide (Windows)

creare 29

utilizare 28

conexiune de alimentare

localizare 3

conexiune USB

depanare 116

ROWW

Index

133

background image

consumabile

comandare 131, 132

contrafăcute 132

înlocuire cartuş de toner 77

non-HP 132

numere de reper 132

reciclare 76

setări pentru prag scăzut 74

stare, vizualizare cu utilitarul HP

pentru Mac 67

utilizare când nivelul este

scăzut 74

consumabile anticontrafacere

132

consumabile contrafăcute 132

consumabile non-HP 132

curăţare

traseu hârtie 108

D

deblocare uşă, localizare 2

decalaj repaus

activare 71

dezactivare 71

depanare

blocaje 97

conexiune USB 116

listă de verificare 84

mesaje panou de control 88

probleme alimentare hârtie 97

probleme de reţea 117

probleme în Mac 125

probleme în Windows 123

probleme la imprimarea direct

de pe USB 114

reţea prin cablu 117

reţea wireless 119

depozitare

cartuşe de toner 76

dezinstalare software MAC 129

dezinstalare software Windows

128

dimensiuni hârtie

selectare (Windows) 47

dimensiunile hârtiei

selectare (Mac) 49

selectarea dimensiunilor

personalizate (Mac) 49

selectarea dimensiunilor

personalizate (Windows) 48

dimensiunile paginii

scalarea documentelor pentru a

se încadra (Mac) 46

scalarea documentelor pentru a

se încadra (Windows) 40

driver de imprimantă (Windows)

acceptat 22

driver de imprimare HP PCL 6

111

driver de imprimare HP UPD PCL

5 111

driver de imprimare HP UPD PCL

6 111

driver de imprimare HP UPD PS

111

drivere

pagina de contorizare a

utilizării 8

presetări (Mac) 43

schimbarea setărilor (Mac) 26

schimbarea setărilor

(Windows) 24

setări (Mac) 43

drivere de imprimantă (Mac)

setări 43

drivere de imprimantă (Windows)

schimbarea setărilor 24

drivere de imprimare

alegere 110

drivere de imprimare (Mac)

modificare setări 26

setări 43

E

ecran de reşedinţă, panou de

control 7

erori

software 123

F

filigran

imprimare (Windows) 48

filigrane

imprimare (Mac) 49

folii transparente

tipuri acceptate 14

fonturi

liste, imprimare 8

H

hârtie

blocaje 97

comandare 132

dimensiuni acceptate 12

pagini pe coală (Mac) 45

selectare 109

tipuri acceptate 14

hârtie, coperţi

imprimare (Mac) 46

imprimare (Windows) 38

hârtie specială pentru coperţi

imprimare (Mac) 46

imprimare (Windows) 38

HP Device Toolbox, utilizare 65

HP ePrint

configurare 52, 53

utilizare 52

HP Web Jetadmin 68

I

imprimare

de pe accesorii USB de

stocare 55

rapoartele produsului 8, 9

setări (Mac) 43

imprimarea a N pagini pe coală

Mac 45

imprimarea a N pagini pe o

singură coală

selectare (Windows) 34

imprimare automată duplex (faţă-

verso)

cu Mac 43

cu Windows 31

imprimare direct de pe un

dispozitiv USB 55

imprimare duplex (faţă-verso)

setări automate (Mac) 43

setări automate (Windows) 31

setări manuale (Mac) 44

setări manuale (Windows) 32

imprimare faţă-verso

setări automate (Mac) 43

setări automate (Windows) 31

setări manuale (Mac) 44

setări manuale (Windows) 32

imprimare la calitate de arhivare

creare 51

134

Index

ROWW

background image

panou de control cu ecran

senzitiv 51

panoul de control al ecranului

LCD 51

imprimare pe ambele feţe

setări manuale (Windows) 32

indicator luminos LED 4

interferenţe în reţele wireless 122

Î

încărcare hârtie

tavă de alimentare 15

înlocuire cartuş de toner 77

întârzierea opririi

setare 72

J

Jetadmin, HP Web 68

L

led de atenţionare

panou de control cu ecran

senzitiv 5

panoul de control al ecranului

LCD 4

LED portocaliu 4

led Pregătit

panou de control cu ecran

senzitiv 5

panoul de control al ecranului

LCD 4

leduri

la panoul de control al ecranului

LCD 4

la panoul de control cu ecran

senzitiv 5

leduri la panoul de control 4

led verde: 4

led wireless 5

listă de fonturi PCL 8

listă de fonturi PS 8

M

Mac

probleme, depanare 125

setări driver 26, 43

utilitar HP 67

mai multe pagini pe coală

Mac 45

mai multe pagini pe o coală

imprimare (Windows) 34

mască de subreţea 61, 62

mediu de imprimare 109

mediu hârtie 109

meniul Aplicaţii 60

meniul Rapoarte 8, 9

meniuri, panou de control

hartă, imprimare 8

mesaje, panou de control 88

mesaje de eroare, panou de

control 88

N

număr de pagini 8

număr de serie

localizare 3

număr model

localizare 3

numere de reper

cartuş de toner 132

O

operaţie de imprimare

anulare (Mac) 49

anulare (Windows) 47

orientare

modificare (Mac) 45

modificare (Windows) 36

orientare pagină

modificare (Mac) 45

modificare (Windows) 36

orientare portret

modificare (Mac) 45

modificare (Windows) 36

orientare vedere

modificare (Mac) 45

modificare (Windows) 36

P

pagina de contorizare a utilizării

8

pagina de service 8

pagina de stare a

consumabilelor 8

pagină de configurare 8

pagină de stare consumabile

imprimare 107

pagini pe coală

Mac 45

pagini per coală

selectare (Windows) 34

panou de control

asistenţă 87

butoane şi leduri 4

hartă de meniuri, imprimare 8

localizare 2

meniul Rapoarte 8, 9

mesaje, depanare 88

tipuri de mesaje 88

panou de control cu ecran senzitiv

butoane şi leduri 5

ecran de reşedinţă 7

panoul de control al ecranului LCD

butoane şi leduri 4

plicuri

dimensiuni acceptate 12

poartă, setare prestabilită 61, 62

poartă prestabilită, setare 61, 62

port de reţea

localizare 3

porturi

localizare 3

porturi de interfaţă

localizare 3

port USB

localizare 3

port USB de alimentare directă

localizare 2

presetări (Mac) 43

probleme de preluare a hârtiei

rezolvare 97

R

rapoarte

Listă font. PCL 8

Listă font. PCL6 8

Listă fonturi PS 8

Pagină demo 8

Pagină de utilizare 8

Pagină service 8

Raport de configurare 8

Stare consumabile 8

Structură meniu 8

Sumar reţea 8

reciclarea consumabilelor 76

redimensionarea documentelor

Mac 46

redimensionare documente

Windows 40

restabilirea setărilor implicite din

fabrică 86

ROWW

Index

135

background image

reţea

numele produsului, modificare

62

parolă, schimbare 69

parolă, setare 69

setări, modificare 61

testare wireless 121

reţea wireless

depanare 119

test de diagnosticare 121

reţele

adresă IPv4 61, 62

gateway implicit 61, 62

instalarea produsului 58

mască de subreţea 61, 62

pagină de configurare 8

poartă prestabilită 61

raport setări 8

rezolvarea problemelor

cu alimentarea hârtiei 97

listă de verificare 84

mesaje panou de control 88

rezolvare probleme

niciun răspuns 112

răspuns lent 113

S

săgeată înapoi

panoul de control al ecranului

LCD 4

săgeată la dreapta

panou de control cu ecran

senzitiv 5

panoul de control al ecranului

LCD 4

săgeată la stânga

panou de control cu ecran

senzitiv 5

panoul de control al ecranului

LCD 4

scalarea documentelor

Mac 46

scalare documente

Windows 40

sertar, ieşire

localizare 2

sertar de ieşire

localizare 2

server Web încorporat

deschidere 61, 62, 69

modificarea numelui

produsului 62

modificarea setărilor de reţea

61

schimbarea parolei 69

server Web încorporat HP

deschidere 61, 62, 69

modificarea numelui

produsului 62

modificarea setărilor de reţea

61

schimbarea parolei 69

servicii Web

activare 60

aplicaţii 60

servicii Web HP

activare 60

aplicaţii 60

Servicii Web HP

activare 52

setări

drivere 24

drivere (Mac) 26

presetări driver (Mac) 43

raport reţea 8

reţea, vizualizare 61

setări implicite din fabrică,

restabilire 86

setări duplex, schimbare 63

setări economice 71

setări EconoMode 71

verificare 110

setări implicite, restabilire 86

setări implicite din fabrică,

restabilire 86

setări operaţie de imprimare

verificare 110

setări viteză legătură 63

Site-ul Web HP antifraudă 132

site-uri Web

comandare consumabile 131

rapoarte de fraudă 132

site Web antifraudă 132

slot pentru cablu de securitate

localizare 3

software

dezinstalare pentru Mac 129

dezinstalare pentru Windows

128

HP Web Jetadmin 68

probleme 123

utilitar HP pentru Mac 67

soluţionare

probleme la imprimarea direct

de pe USB 114

stare

consumabile, imprimare

raport 8

ecran de reşedinţă, panou de

control 7

utilitar HP, Mac 67

stare produs 7

suport de imprimare

pagini pe coală (Mac) 45

T

tava 1

blocaje, eliminare 98

încărcare 15

localizare 2

tava 2

încărcare 15

localizare 2

tava 3

încărcare 15

tavă de alimentare

încărcare 15

localizare 2

tăvi

blocaje, eliminare 100, 102

dimensiuni de hârtie

acceptate 12

tipuri de hârtie acceptate 14

tăvi, ieşire

blocaje, eliminare 103

tăvi de alimentare

încărcare 15

TCP/IP

configurarea manuală a

parametrilor IPv4 61

configurare manuală a

parametrilor IPv4 61, 62

test de diagnosticare wireless

121

tip hârtie

verificare setări 106

tipuri de hârtie

selectare (Mac) 45

selectare (Windows) 37

tipuri de hârtie acceptate 14

136

Index

ROWW

background image

U

uşă spate

localizare 3

utilitar de reconfigurare HP

instalarea în reţea 58

utilitar HP, Mac 67

utilitar HP pentru Mac

Bonjour 67

caracteristici 67

deschidere 67

W

Windows

setări driver 24

ROWW

Index

137

background image

138

Index

ROWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF270-91028*

*CF270-91028*

CF270-91028