HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Restabilirea setărilor implicite din fabrică (panoul de control al ecranului LCD)

background image

Restabilirea setărilor implicite din fabrică (panoul de control al
ecranului LCD)

1.

De la panoul de control al produsului, apăsaţi butonul

OK

pentru a deschide meniurile.

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Serviciu

Restore Defaults (Restabilire setări prestabilite)

Produsul reporneşte automat.