HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Dimensiunile de hârtie acceptate

background image

Dimensiunile de hârtie acceptate

Acest produs acceptă un număr de dimensiuni ale hârtiei şi se adaptează la diferite suporturi de

imprimare.

NOTĂ:

Pentru a obţine rezultate optime, selectaţi dimensiunea şi tipul corecte de hârtie în driverul de

imprimare înainte de imprimare.

Tabelul 2-1

Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

Dimensiuni

Tava 1

Tava 2

Tava opţională 3
de 500 de coli

Duplexor (doar la
modelele duplex)

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executiv

184 x 267 mm

Carte poştală (JIS)

100 x 148 mm

Carte poştală dublă (JIS)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

12

Capitolul 2 Tava pentru hârtie

ROWW

background image

Tabelul 2-1

Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare (Continuare)

Dimensiuni

Tava 1

Tava 2

Tava opţională 3
de 500 de coli

Duplexor (doar la
modelele duplex)

8,5 x 13

216 x 330 mm

Plic de tip Commercial #10

105 x 241 mm

Plic B5 ISO

176 x 250 mm

Plic C5 ISO

162 x 229 mm

Plic DL ISO

110 x 220 mm

Plic Monarch

98 x 191 mm

Personalizat

76 x 127 mm - 216 x 356 mm

ROWW

Dimensiunile de hârtie acceptate

13