HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti

background image

Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od
externej spoločnosti

1.

Firewall aktualizujte najnovšou aktualizáciou dostupnou od výrobcu.

2.

Ak programy požadujú prístup cez firewall v čase inštalácie zariadenia alebo pri pokuse o tlač,

povoľte spustenie programov.

3.

Dočasne deaktivujte firewall a potom do počítača nainštalujte bezdrôtové zariadenie. Firewall

aktivujte po dokončení inštalácie bezdrôtového zariadenia.