Pomoč HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Uporabniški priročnik

M401

background image
background image

Tiskalniki HP LaserJet Pro 400 M401
serije

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Edition 1, 9/2014

Številka dela: CF270-91031

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems

Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple

Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati

samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali

kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih

pravic. Ne kradite glasbe.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti

njenega lastnika, Hewlett-Packard Company

pa jo uporablja pod licenco.

Java™ je blagovna znamka podjetja Sun

Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ......................................................................................................... 1

Slike izdelka ............................................................................................................................ 2

Pogled na izdelek od spredaj ..................................................................................... 2
Pogled na izdelek od zadaj ....................................................................................... 3
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 3
Razporeditev nadzorne plošče .................................................................................... 4

Nadzorna plošča LCD ................................................................................ 4
Nadzorna plošča z zaslonom na dotik ......................................................... 5

Začetni zaslon na zaslonu na dotik ............................................................................. 7

Tiskanje poročil o izdelku .......................................................................................................... 8

Tiskanje poročil o izdelku z nadzorne plošče LCD ......................................................... 8
Tiskanje poročil o izdelku z nadzorne plošče z zaslonom na dotik .................................. 9

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................................... 9

2 Pladenj za papir ............................................................................................................. 11

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 12
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 14
Nalaganje na vhodne pladnje ................................................................................................. 15

Nalaganje v pladenj 1 ............................................................................................ 15
Nalaganje v pladenj 2 ............................................................................................ 16
Nalaganje v dodatni pladenj 3 ................................................................................ 18

3 Tiskanje .......................................................................................................................... 21

Podprti gonilniki tiskalnika (Windows) ...................................................................................... 22
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Windows) ................................................................... 24

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................... 24
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 24
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 25
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 25

Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Mac OS X) .................................................................. 26

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................... 26

SLWW

iii

background image

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 26
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 26
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 27

Tiskalni posli za Windows ...................................................................................................... 28

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ....................................................................... 28
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ..................................................................... 29
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows .............................. 31
Ročno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ..................................... 32
Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows ...................................... 34
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ......................................................................... 36
Izbira vrste papirja (Windows) ................................................................................. 37
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) ............................................. 38
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ......................................... 39
Izdelava knjižice (Windows) .................................................................................... 40

Tiskalni posli za Mac OS X ..................................................................................................... 43

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ......................................................... 43
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ...................................................... 43
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ............................................................ 43
Ročno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ................................................................... 44
Tiskanje več strani na en list papirja (Mac OS X) ........................................................ 45
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ........................................................................ 45
Izbira vrste papirja (Mac OS X) ................................................................................ 45
Tiskanje platnice (Mac OS X) .................................................................................... 46
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ....................................... 46
Izdelava knjižice (Mac OS X) ................................................................................... 46

Dodatni tiskalni posli (Windows) .............................................................................................. 47

Preklic tiskalnega posla (Windows) ........................................................................... 47
Izbira velikosti papirja (Windows) ............................................................................. 47
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ................................................................. 47
Tiskanje vodnih žigov (Windows) .............................................................................. 48

Dodatni tiskalni posli (Mac OS X) ............................................................................................. 49

Preklic tiskalnega posla (Mac OS X) .......................................................................... 49
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ........................................................................... 49
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ................................................................ 49
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ............................................................................ 49

Natisi arhivske kakovosti ......................................................................................................... 51

Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna plošča LCD) ...................................... 51
Ustvarjanje natisov arhivske kakovosti (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ............... 51

Uporaba storitve HP ePrint ...................................................................................................... 52

Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna plošča LCD) .................................................... 52
Nastavitev storitve HP ePrint (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ............................. 53

iv

SLWW

background image

Uporaba protokola AirPrint ..................................................................................................... 54
Neposredno tiskanje prek USB-ja ............................................................................................. 55

4 Upravljanje in vzdrževanje ............................................................................................. 57

Spreminjanje povezave izdelka s pripomočkom HP Reconfiguration Utility .................................... 58
Nastavitev HP-jevega brezžičnega neposrednega tiskanja .......................................................... 59
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev ............................................................................... 60

Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna plošča LCD) ............................... 60
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ........ 60

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ......................................................................................... 61

Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev ................................................................ 61
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči .................................. 61

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna plošča LCD) ............. 61
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP (nadzorna plošča z zaslonom
na dotik) ................................................................................................. 61

Preimenovanje izdelka v omrežju .............................................................................. 62
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................................. 63

Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna plošča
LCD) ....................................................................................................... 63
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna plošča z
zaslonom na dotik) ................................................................................... 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
HP Utility za Mac OS X .......................................................................................................... 67

Odpiranje pripomočka HP Utility .............................................................................. 67
Funkcije pripomočka HP Utility .................................................................................. 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Varnostne funkcije izdelka ....................................................................................................... 69

Zaklep naprave ...................................................................................................... 69
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka ................................................................... 69

Varčne nastavitve ................................................................................................................... 71

Tiskanje v načinu EconoMode .................................................................................. 71
Nastavitev zakasnitve spanja ................................................................................... 71

Nastavitev zakasnitve spanja (nadzorna plošča LCD) ................................... 71
Nastavitev zakasnitve spanja (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ............ 72

Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve ............................................................. 72

Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve (nadzorna plošča LCD) ............. 72
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve (nadzorna plošča z zaslonom
na dotik) ................................................................................................. 73

Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................... 74

Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna (nadzorna plošča LCD) .......... 74

SLWW

v

background image

Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna (nadzorna plošča z
zaslonom na dotik) .................................................................................................. 75

Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala ...................................................................... 76

Recikliranje potrošnega materiala ............................................................................. 76
Shranjevanje kartuš s tonerjem .................................................................................. 76

Navodila za zamenjavo ......................................................................................................... 77

Zamenjajte kartušo s tonerjem .................................................................................. 77

Pomnilnik .............................................................................................................................. 79
Posodobitev vdelane programske opreme ................................................................................. 80

Ročno posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna plošča LCD) .................... 80
Ročno posodabljanje vdelane programske opreme (nadzorna plošča z zaslonom na
dotik) ..................................................................................................................... 80
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane programske opreme
(nadzorna plošča LCD) ............................................................................................ 80
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane programske opreme
(nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ..................................................................... 81

5 Odpravljanje težav ......................................................................................................... 83

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................... 84

1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen ................................................... 84
2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo ........................................................ 84
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni plošči prikazano kakšno sporočilo o napaki ......... 85
4. korak: Preverite papir .......................................................................................... 85
5. korak: Preverite programsko opremo ..................................................................... 85
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja ........................................................... 85
7. korak: Preverite kartušo s tonerjem ........................................................................ 85
8. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz računalnika ................................................ 85

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ................................................................................. 86

Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna plošča LCD) .............................................. 86
Obnovitev tovarniških nastavitev (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ....................... 86

Sistem pomoči na nadzorni plošči ............................................................................................ 87
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ........................................................................................ 88

Vrste sporočil na nadzorni plošči .............................................................................. 88
Sporočila na nadzorni plošči .................................................................................... 88

10.x000 Napaka potrošnega materiala ..................................................... 88
49 Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ........................... 88
50.x Napaka fiksirne enote Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) .... 89
51.XX Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ...................... 89
54.XX Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ...................... 89
55.X Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ........................ 89
57 Napaka ventilatorja Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) .......... 90

vi

SLWW

background image

59.X Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ........................ 90
79 Napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ........................... 90
79 Servisna napaka Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite) ............... 90
Čiščenje .................................................................................................. 91
Črna kartuša skoraj prazna ....................................................................... 91
Črna kartuša skoraj prazna ....................................................................... 91
Device error (Napaka naprave) Pritisnite [OK] ............................................. 91
Jam in <location> (Zastoj na <mesto>) ....................................................... 92
Load tray 1 PLAIN <SIZE> (Nalaganje v pladenj 1 NAVADNI <VELIKOST>)
Način čiščenja ......................................................................................... 92
Manual duplex (Ročno obojestransko tiskanje) Naložite pladenj <X>
Pritisnite [OK] .......................................................................................... 92
Manual feed <SIZE>, <TYPE> (Ročno podajanje <VELIKOST>, <VRSTA>) Če
želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK] ...................................................... 92
Memory is low (Malo prostega pomnilnika) Pritisnite [OK] ............................. 93
Misprint (Napačno tiskanje) Pritisnite [OK] .................................................. 93
Na pladenj 1 naložite <VRSTA>, <VELIKOST> ............................................ 93
Na pladenj naložite <VRSTA> <VELIKOST> ................................................ 93
Naložite pladenj <X> Če želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK] .................. 94
Namestite črno kartušo ............................................................................. 94
Nameščen originalni HP-jev potrošni material .............................................. 94
Nameščena je rabljena črna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK] .............. 94
Napaka tiskanja, pritisnite OK. Če se napaka ponovi, izklopite in vklopite. .... 94
Nepodprta črna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK] ............................... 95
Nepričakovana velikost na pladnju <X> Naložite <velikost> Pritisnite [OK] ..... 95
Neveljaven gonilnik Pritisnite [OK] ............................................................. 95
Odprta vratca .......................................................................................... 95
Odprta zadnja vrata ................................................................................ 95
Odstranite zaščitno embalažo s kartuše s tonerjem ....................................... 96
Potrošnega materiala je skoraj zmanjkalo ................................................... 96
Zamenjajte črno kartušo ............................................................................ 96
Zastoj na pladnju <X> Odstranite zastoj in Pritisnite [OK] ............................. 96

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................... 97

Izdelek ne pobira papirja ......................................................................................... 97
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ................................................................. 97
Preprečevanje zastojev papirja ................................................................................. 97

Odpravljanje zastojev ............................................................................................................ 98

Mesta zastojev ....................................................................................................... 98
Odpravljanje zastoja v pladnju 1 .............................................................................. 98
Odpravljanje zastojev v pladnju 2 .......................................................................... 100
Odpravljanje zastojev v dodatnem pladnju 3 ........................................................... 102

SLWW

vii

background image

Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu .............................................................. 103
Odstranjevanje zastojev na predelu enote za obojestransko tiskanje ........................... 103
Odstranjevanje zastojev na območju grelnika .......................................................... 104

Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 106

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) ......................................................... 106
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ........................................................ 106
Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ....................................................................... 107

Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala (nadzorna plošča LCD) ......... 107
Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala (nadzorna plošča z zaslonom
na dotik) ............................................................................................... 107
Preverjanje stanja potrošnega materiala ................................................... 107

Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 108

Tiskanje čistilne strani (nadzorna plošča LCD) ............................................ 108
Tiskanje čistilne strani (nadzorna plošča z zaslonom na dotik) ..................... 108

Preverjanje, ali je kartuša s tonerjem poškodovana ................................................... 108
Preverite papir in tiskalno okolje ............................................................................. 109

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................. 109
Preverite delovno okolje izdelka ............................................................... 110

Preverite nastavitve tiskalnih poslov ......................................................................... 110

Preverite nastavitev EconoMode ............................................................... 110

Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ............ 110

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 112

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 112
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 113

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 114

Meni Pogon USB se ne odpre, ko vstavite pripomoček USB ........................................ 114
Datoteka na shranjevalnem pripomočku USB se ne natisne ........................................ 114
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pogon USB ................................................... 115

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ........................................................................... 116
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ................................................................................... 117

Slaba fizična povezava ......................................................................................... 117
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek .................................................. 117
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................................ 118
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................... 118
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................ 118
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................. 118
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................... 118

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ............................................................................ 119

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ................................................................ 119
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska .................................... 119
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca .......... 120

viii

SLWW

background image

Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična
povezava ne deluje ............................................................................................... 120
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ....................................... 120
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija ............... 120
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij .............................................. 120
Brezžično omrežje ne deluje .................................................................................. 121
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja .................................................. 121
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju ................................................................ 122

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Windows ................... 123

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek .................................................... 123
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo sporočilo o napaki .......................... 123
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska .................................................... 123

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Mac OS X .................. 125

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........................ 125
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali
Print & Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................. 125
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Tiskanje in
faksiranje ali Tiskanje in optično branje ................................................................... 125
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 126
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Tiskanje in faksiranje,
potem ko izberete gonilnik. .................................................................................... 126
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ....................... 127

Odstranitev programske opreme (Windows) ............................................................................ 128
Odstranitev programske opreme (Mac OS X) .......................................................................... 129

6 Potrošni material in dodatna oprema ........................................................................... 131

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ...................................................... 132
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ................................. 132
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ............................................................... 132

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 135

SLWW

ix

background image

x

SLWW