HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Hjälp

background image

LASERJET PRO 400

Användarhandbok

M401

background image
background image

Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 9/2014

Artikelnummer: CF270-91033

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken

som tillhör Apple Computer, Inc. och är

registrerade i USA och andra länder/

regioner. iPod är ett varumärke som tillhör

Apple Computer, Inc. iPod får endast

kopieras lagenligt eller med tillstånd från

rättighetsinnehavaren. Stjäl inte musik.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av

innehavaren och används av Hewlett-

Packard Company under licens.

Java™ är ett varumärke i USA och tillhör

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktintroduktion ......................................................................................................... 1

Produktbilder ........................................................................................................................... 2

Produktvy framifrån ................................................................................................... 2
Produktens baksida ................................................................................................... 3
Placering av serienummer och modellnummer ............................................................... 3
Kontrollpanelens layout .............................................................................................. 4

LCD-kontrollpanel ....................................................................................... 4
Pekkontrollpanel ......................................................................................... 5

Startsidan på pekskärmen .......................................................................................... 7

Skriva ut produktrapporter ......................................................................................................... 8

Skriva ut produktrapporter från LCD-kontrollpanelen ...................................................... 8
Skriva ut produktrapporter från pekkontrollpanelen ....................................................... 9

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................................... 9

2 Pappersfack ................................................................................................................... 11

Pappersstorlekar som kan användas ......................................................................................... 12
Hanterade papperstyper ......................................................................................................... 14
Fylla på inmatningsfacken ....................................................................................................... 15

Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 15
Fylla på fack 2 ....................................................................................................... 16
Fyll på extrafack 3 .................................................................................................. 18

3 Skriv ut .......................................................................................................................... 21

Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) .................................................................................... 22
Ändra utskriftsinställningar (Windows) ...................................................................................... 24

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................ 24
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 24
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 24
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 25

Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) ..................................................................................... 26

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................ 26

SVWW

iii

background image

Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 26
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 26
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 27

Utskriftsmetoder i Windows ..................................................................................................... 28

Använda en utskriftsgenväg (Windows) ..................................................................... 28
Skapa en utskriftsgenväg (Windows) ......................................................................... 29
Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows .......................................................... 31
Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows .............................................................. 32
Skriva ut flera sidor per ark i Windows ...................................................................... 34
Välja sidorientering (Windows) ................................................................................. 36
Välja papperstyp (Windows) .................................................................................... 37
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) ....................... 38
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) ........................................................ 39
Skapa ett häfte (Windows) ....................................................................................... 40

Utskriftsmetoder i Mac OS X .................................................................................................... 43

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) ........................................................ 43
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) ............................................................ 43
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) ......................................................... 43
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) ............................................................. 44
Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X) ................................................................. 45
Välja sidorientering (Mac OS X) ............................................................................... 45
Välja papperstyp (Mac OS X) ................................................................................... 45
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) ......................................................................... 46
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) ...................................................... 46
Skapa ett häfte (Mac OS X) ...................................................................................... 46

Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) ...................................................................................... 47

Avbryta en utskrift (Windows) ................................................................................... 47
Välja pappersstorlek (Windows) ............................................................................... 47
Välja en egen pappersstorlek (Windows) ................................................................... 47
Skriva ut vattenstämplar (Windows) ........................................................................... 48

Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) ..................................................................................... 49

Avbryta en utskrift (Mac OS X) .................................................................................. 49
Välja pappersstorlek (Mac OS X) .............................................................................. 49
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) .................................................................. 49
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) ......................................................................... 49

Skapa utskrifter med arkivkvalitet ............................................................................................. 51

Skapa utskrifter med arkivkvalitet (LCD-kontrollpanelen) ................................................ 51
Skapa utskrifter med arkivkvalitet (pekkontrollpanelen) ................................................. 51

Använda HP ePrint ................................................................................................................. 52

Konfigurera HP ePrint (LCD-kontrollpanelen) ................................................................ 52
Konfigurera HP ePrint (pekkontrollpanelen) ................................................................. 53

iv

SVWW

background image

Använda AirPrint. .................................................................................................................. 54
Direkt USB-utskrift ................................................................................................................... 55

4 Hantering och underhåll ................................................................................................. 57

Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen ..................................... 58
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct ............................................................................... 59
Använda HP-webbtjänstprogrammen ........................................................................................ 60

Använda HP:s webbtjänster (LCD-kontrollpanelen) ....................................................... 60
Använda HP:s webbtjänster (pekkontrollpanelen) ........................................................ 60

Konfigurera IP-nätverksinställningar .......................................................................................... 61

Visa och ändra nätverksinställningar ......................................................................... 61
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen .................................. 61

Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (LCD-kontrollpanelen) ................ 61
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (pekkontrollpanelen) ................. 61

Byta namn på produkten i ett nätverk ......................................................................... 62
Inställningar för länkhastighet och duplex ................................................................... 63

Länkhastighet och duplexinställningar (LCD-kontrollpanelen) .......................... 63
Länkhastighet och duplexinställningar (pekkontrollpanelen) ............................ 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
HP-program för Mac OS X ...................................................................................................... 67

Öppna HP-program ................................................................................................. 67
Funktioner för HP-program ........................................................................................ 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Produktsäkerhetsfunktioner ...................................................................................................... 69

Låsa produkten ....................................................................................................... 69
Ange eller ändra skrivarlösenordet ............................................................................ 69

Ekonomiinställningar .............................................................................................................. 71

Skriva ut med EconoMode ....................................................................................... 71
Ställa in viloperioden ............................................................................................... 71

Ange viloperioden (LCD-kontrollpanelen) ..................................................... 71
Ange viloperioden (pekkontrollpanelen) ...................................................... 72

Ange automatiskt fördröjd avstängning ...................................................................... 72

Ange automatiskt fördröjd avstängning (LCD-kontrollpanelen) ........................ 72
Ange automatiskt fördröjd avstängning (pekkontrollpanelen) ......................... 73

Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut ......................................................................... 74

Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (LCD-kontrollpanelen) .................... 74
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (pekkontrollpanelen) ...................... 75

Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial ..................................................................... 76

Återvinna förbrukningsmaterial ................................................................................. 76
Förvaring av tonerkassetter ....................................................................................... 76

Utbytesinstruktioner ................................................................................................................ 77

SVWW

v

background image

Byta ut tonerkassetten .............................................................................................. 77

Minne ................................................................................................................................... 79
Uppdatera den inbyggda programvaran .................................................................................. 80

Uppdatera den fasta programvaran manuellt (LCD-kontrollpanelen) ............................... 80
Uppdatera den fasta programvaran manuellt (pekkontrollpanelen) ................................ 80
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt (LCD-
kontrollpanelen) ...................................................................................................... 80
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt
(pekkontrollpanelen) ................................................................................................ 81

5 Lösa problem ................................................................................................................. 83

Checklista för problemlösning .................................................................................................. 84

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad .................................................. 84
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös) ................................................... 84
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen ........................ 85
Steg 4: Kontrollera papperet .................................................................................... 85
Steg 5: Använda programvaran ............................................................................... 85
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen ................................................................................. 85
Steg 7: Kontrollera tonerkassetten ............................................................................. 85
Steg 8: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator ..................................................... 85

Återställa till standardinställningar ............................................................................................ 86

Återställa standardinställningar (LCD-kontrollpanelen) .................................................. 86
Återställa standardinställningar (pekkontrollpanelen) ................................................... 86

Kontrollpanelens hjälpsystem ................................................................................................... 87
Tolka meddelanden på kontrollpanelen ..................................................................................... 88

Kontrollpanelens meddelandetyper ............................................................................ 88
Meddelanden på kontrollpanelen .............................................................................. 88

10.x000 Fel på förbrukningsmaterial ......................................................... 88
49 Fel Slå av och på ................................................................................ 88
50.x Fixeringsenhetsfel Slå av och på ......................................................... 89
51.XX Fel Slå av och på ........................................................................... 89
54.XX Fel Slå av och på ........................................................................... 89
55.X Fel Slå av och på ............................................................................. 89
57 Fläktfel Slå av och på .......................................................................... 90
59.X Fel Slå av och på ............................................................................. 90
79 Fel Slå av och på ................................................................................ 90
79 Servicefel Slå av och på ...................................................................... 91
Bak. lucka öppen ..................................................................................... 91
Begagnad svart tonerkassett är installerad Tryck på [OK] för att fortsätta ........ 91
Byt ut svart toner ...................................................................................... 91
Enhetsfel Tryck på [OK] ............................................................................. 92

vi

SVWW

background image

Gul kassett nästan helt slut ......................................................................... 92
Installera svart tonerkassett ........................................................................ 92
Ladda fack <X> Tryck på [OK] för tillgängliga media ................................... 92
Ladda fack <X> <TYP> <STORLEK> ........................................................... 93
Ladda fack 1 <TYP>, <STORLEK> .............................................................. 93
Ladda fack 1 VANLIGT <STORLEK> Rengöringsläge .................................... 93
Lucka öppen ............................................................................................ 93
Låg nivå på förbrukningsmaterial ............................................................... 93
Manuell duplex Ladda fack <X> Tryck på [OK] ............................................ 94
Manuell matning <STORLEK>, <TYP> Tryck på [OK] för tillgängliga media ..... 94
Minne snart slut Tryck på [OK] ................................................................... 94
Ogiltig drivrutin Tryck på [OK] ................................................................... 94
Oväntad storlek i fack <X> Ladda <storlek> Tryck på [OK] ........................... 94
Rengöring ............................................................................................... 95
Svart patron snart slut ............................................................................... 95
Svart patron som inte stöds Tryck på [OK] för att fortsätta ............................. 95
Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassetten ....................................... 95
Trassel i <fack> ....................................................................................... 95
Trassel i fack <X> Åtgärda trassel och därefter: Tryck på [OK] ...................... 96
Utskriftsfel Tryck på [OK] ........................................................................... 96
Utskriftsfel, tryck på OK. Om felet återkommer stänger du av produkten och
slår på den igen. ..................................................................................... 96
Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats ........................................ 96

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig ............................................................................ 98

Skrivaren matar inte in papper ................................................................................. 98
Skrivaren matar in flera pappersark .......................................................................... 98
Förhindra papperstrassel .......................................................................................... 98

Åtgärda trassel ...................................................................................................................... 99

Platser där papperstrassel kan förekomma ................................................................. 99
Åtgärda papperstrassel i fack 1 ................................................................................ 99
Åtgärda papperstrassel i fack 2 .............................................................................. 101
Åtgärda papperstrassel i extrafack 3 ....................................................................... 103
Åtgärda papperstrassel i utmatningsfacken .............................................................. 104
Rensa trassel i området kring duplexenheten ............................................................. 104
Rensa trassel i området kring fixeringsenheten .......................................................... 105

Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 107

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) ................................................... 107
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) ................................................. 107
Kontrollera tonerkassettstatusen ............................................................................... 108

Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (LCD-kontrollpanelen) .............. 108
Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (pekkontrollpanelen) ............... 108

SVWW

vii

background image

Kontrollera statusen för förbrukningsmaterialen .......................................... 108

Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 109

Skriv ut en rengöringssida (LCD-kontrollpanelen) ........................................ 109
Skriv ut en rengöringssida (pekkontrollpanelen) .......................................... 109

Kontrollera att tonerkassetten inte är skadad ............................................................. 109
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön .................................................................... 110

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper ..................... 110
Kontrollera produktmiljön ........................................................................ 111

Kontrollera inställningar för utskriftsjobb ................................................................... 111

Kontrollera EconoMode-inställningen ........................................................ 111

Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov ................................. 111

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 113

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 113
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 114

Lösa problem med direkt USB-utskrift ...................................................................................... 115

Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-enheten ........................................ 115
Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret ........................................................... 115
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne ........................................ 116

Lösa direktanslutningsproblem ............................................................................................... 117
Lösa problem med trådanslutna nätverk .................................................................................. 118

Dålig fysisk anslutning ........................................................................................... 118
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ........................................................ 118
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ............................................................ 119
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket ...................... 119
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ............................................... 119
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd ......................................................... 119
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga ..................... 119

Lösa problem med trådlösa nätverk ........................................................................................ 120

Checklista för trådlös anslutning .............................................................................. 120
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ...................... 120
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ......... 121
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats .................................................................................................................. 121
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................... 121
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ........... 121
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ...................................................... 122
Det trådlösa nätverket fungerar inte ......................................................................... 122
Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket .................................................... 122
Reducera störningar i ett trådlöst nätverk .................................................................. 123

Lösa problem med enhetens programvara från Windows .......................................................... 124

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ....................................... 124

viii

SVWW

background image

Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................. 124
Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................ 124

Lösa problem med produktens programvara med Mac OS X ..................................................... 126

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner ..................... 126
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner .... 126
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och
fax eller Skrivare och skanner ................................................................................. 126
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 127
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
eller Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts. ............................................. 127
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning .................. 128

Ta bort programvara (Windows) ............................................................................................ 129
Ta bort programvara (Mac OS X) .......................................................................................... 130

6 Förbrukningsmaterial och tillbehör ............................................................................... 131

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ..................................................................... 132
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP ......................................................... 132
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ...................................................................... 132

Index ............................................................................................................................... 133

SVWW

ix

background image

x

SVWW