Довідка HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Посібник користувача

M401

background image
background image

Серія принтерів HP LaserJet Pro 400
M401

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи

переклад без попереднього письмового

дозволу, окрім випадків, дозволених згідно

законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація

може бути змінена без додаткових

повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та

послуг НР викладено в положеннях прямої

гарантії, яка додається до цих товарів та

послуг. Жодна інформація, що міститься у

цьому документі, не може бути

витлумачена як така, що містить додаткові

гарантійні зобов'язання. Компанія HP не

несе відповідальності за технічні помилки,

пропуски або помилки редагування, що

можуть міститися у цьому документі.

Edition 1, 9/2014

Номер виробу: CF270-91036

Інформація про приналежність

товарних знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe

Systems Incorporated.

Apple і емблема Apple є товарними

знаками компанії Apple Computer, Inc.,

зареєстрованими в США та інших країнах/

регіонах. iPod є товарним знаком компанії

Apple Computer, Inc. Товарний знак iPod

можна копіювати лише на законних

підставах або з дозволу правовласників.

Крадіжка музики заборонена.

Торгова марка Bluetooth є власністю і

використовується компанією Hewlett-

Packard за ліцензією.

Java™ є товарним знаком корпорації Sun

Microsystems, Inc у США.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP та

Windows Vista® є зареєстрованими у

США товарними знаками корпорації

Майкрософт.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним знаком

The Open Group.

background image

Зміст

1 Загальні відомості про пристрій ....................................................................................... 1

Вигляд пристрою ..................................................................................................................... 2

Вигляд пристрою спереду .......................................................................................... 2
Вигляд пристрою ззаду .............................................................................................. 3
Розміщення серійного номера та номера моделі ......................................................... 3
Схема панелі керування ........................................................................................... 4

РК-панель керування .................................................................................. 4
Сенсорна панель керування ....................................................................... 5

Головний екран сенсорної панелі керування ............................................................... 7

Друк звітів про пристрій ........................................................................................................... 9

Друк звітів про пристрій із РК-панелі керування ......................................................... 10
Друк звітів про пристрій із сенсорної панелі керування .............................................. 10

Застереження про спільний доступ до принтерів ...................................................................... 10

2 Лоток для паперу .......................................................................................................... 11

Підтримувані розміри паперу ................................................................................................. 12
Підтримувані типи паперу ...................................................................................................... 14
Завантаження у вхідні лотки ................................................................................................... 15

Завантаження Лотка 1 ............................................................................................ 15
Завантаження Лотка 2 ............................................................................................ 16
Завантаження додаткового Лотка 3 .......................................................................... 18

3 Друк .............................................................................................................................. 21

Підтримувані драйвери принтера (Windows) ........................................................................... 22
Зміна параметрів завдання друку (Windows) ........................................................................... 24

Пріоритет змінення параметрів завдання друку .......................................................... 24
Зміна параметрів для всіх завдань друку до закривання програми .............................. 24
Зміна параметрів за замовчуванням для усіх завдань друку ........................................ 25
Зміна параметрів конфігурації виробу ...................................................................... 25

Зміна параметрів завдання друку (Mac OS X) .......................................................................... 26

Пріоритет змінення параметрів завдання друку .......................................................... 26

UKWW

iii

background image

Зміна параметрів для всіх завдань друку до закривання програми .............................. 26
Зміна параметрів за замовчуванням для усіх завдань друку ........................................ 26
Зміна параметрів конфігурації виробу ...................................................................... 27

Завдання друку для Windows ................................................................................................. 28

Використання ярликів швидкого виклику друку (Windows) .......................................... 28
Як створити ярлик швидкого виклику друку (Windows) ............................................... 29
Двосторонній друк із автоматичною подачею у Windows .......................................... 31
Двосторонній друк із подачею вручну у Windows ..................................................... 32
Друк кількох сторінок на одному аркуші паперу у Windows ..................................... 34
Вибір орієнтації сторінки (Windows) ........................................................................ 36
Вибір типу паперу (Windows) .................................................................................. 37
Друк першої та останньої сторінок на іншому папері (Windows) ............................... 38
Масштабування документа до розміру сторінки (Windows) ........................................ 39
Створення брошури (Windows) ............................................................................... 40

Завдання друку для Mac OS X ................................................................................................ 43

Використання попередніх налаштувань друку (Mac OS X) ......................................... 43
Створення попередніх налаштувань друку (Mac OS X) .............................................. 43
Автоматичний друк з обох сторін аркуша (Mac OS X) ............................................... 43
Друк з обох сторін аркуша з подаванням паперу вручну (Mac OS X) ......................... 44
Друк кількох сторінок на одному аркуші паперу (Mac OS X) ..................................... 45
Вибір орієнтації сторінки (Mac OS X) ....................................................................... 45
Вибір типу паперу (Mac OS X) ................................................................................ 45
Друк обкладинки (Mac OS X) .................................................................................. 46
Масштабування документа до розміру сторінки (Mac OS X) ....................................... 46
Створення брошури (Mac OS X) .............................................................................. 46

Додаткові завдання друку (Windows) ...................................................................................... 47

Скасування завдання друку (Windows) ..................................................................... 47
Вибір розміру паперу (Windows) ............................................................................. 47
Вибір спеціального розміру сторінки (Windows) ....................................................... 47
Друк водяних знаків (Windows) ............................................................................... 48

Додаткові завдання друку (Mac OS X) ..................................................................................... 49

Скасування завдання друку в (Mac OS X) ................................................................. 49
Вибір розмір паперу (Mac OS X) ............................................................................. 49
Вибір спеціального розміру паперу (Mac OS X) ........................................................ 49
Друк водяних знаків (Mac OS X) .............................................................................. 49

Створення друкованих документів архівної якості ..................................................................... 51

Створення друкованих документів архівної якості (РК-панель керування) ..................... 51
Створення друкованих документів архівної якості (сенсорна панель керування) ........... 51

Використання функції HP ePrint ............................................................................................... 52

Налаштування функції HP ePrint (РК-панель керування) .............................................. 52
Налаштування функції HP ePrint (сенсорна панель керування) .................................... 53

iv

UKWW

background image

Використання функції AirPrint ................................................................................................. 54
Прямий друк з USB ................................................................................................................ 55

4 Управління та підтримка ............................................................................................... 57

Використання програми HP Reconfiguration Utility для зміни параметрів підключення пристрою .... 58
Налаштування друку HP Wireless Direct .................................................................................. 59
Використання програм веб-служб HP ...................................................................................... 60

Використання програм веб-служб HP (РК-панель керування) ....................................... 60
Використання програм веб-служб HP (сенсорна панель керування) ............................. 60

Конфігурація мережевих параметрів ІР .................................................................................... 61

Перегляд або зміна мережевих параметрів ............................................................... 61
Ручне налаштування параметрів IPv4 TCP/IP за допомогою панелі керування .............. 61

Налаштування параметрів IPv4 TCP/IP вручну (РК-панель керування) ........... 61
Налаштування параметрів IPv4 TCP/IP вручну (сенсорна панель керування) . 62

Перейменування пристрою в мережі ........................................................................ 62
Швидкість з'єднання і параметри двостороннього друку ............................................. 63

Швидкість підключення та настройки дуплексного режиму (РК-панель
керування) .............................................................................................. 63
Швидкість підключення та настройки дуплексного режиму (сенсорна
панель керування) ................................................................................... 63

Програмне забезпечення HP Device Toolbox (Windows) ........................................................... 65
HP Utility для Mac OS X ......................................................................................................... 67

Відкривання HP Utility ............................................................................................. 67
Функції HP Utility .................................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Функції безпеки пристрою ...................................................................................................... 69

Блокування виробу ................................................................................................. 69
Встановлення або зміна пароля пристрою ................................................................ 69

Економні параметри .............................................................................................................. 71

Друк у режимі EconoMode (Економний режим) ......................................................... 71
Встановлення затримки переходу у сплячий режим .................................................... 71

Встановлення затримки переходу у сплячий режим (РК-панель керування) .... 71
Встановлення затримки переходу у сплячий режим (сенсорна панель
керування) .............................................................................................. 72

Встановлення затримки автоматичного вимкнення ....................................................... 72

Встановлення затримки автоматичного вимкнення (РК-панель керування) ....... 72
Встановлення затримки автоматичного вимкнення (сенсорна панель
керування) .............................................................................................. 73

Друк після закінчення орієнтовного ресурсу картриджа з тонером ............................................ 74

Увімкнення або вимкнення параметрів використання картриджа, вичерпаного до
найнижчого рівня (РК-панель керування) ................................................................... 74

UKWW

v

background image

Увімкнення або вимкнення параметрів використання картриджа, вичерпаного до
найнижчого рівня (сенсорна панель керування) ........................................................ 75

Зберігання й утилізація витратних матеріалів ............................................................................ 76

Утилізація витратних матеріалів ................................................................................ 76
Зберігання картриджа з тонером ............................................................................. 76

Інструкції із заміни ................................................................................................................. 77

Заміна картриджу з тонером ................................................................................... 77

Пам'ять ................................................................................................................................. 80
Оновлення мікропрограми ..................................................................................................... 81

Оновлення мікропрограми вручну (РК-панель керування) ........................................... 81
Оновлення мікропрограми вручну (сенсорна панель керування) ................................. 81
Налаштування пристрою для автоматичного оновлення мікропрограми (РК-панель
керування) ............................................................................................................. 81
Налаштування пристрою для автоматичного оновлення мікропрограми (сенсорна
панель керування) .................................................................................................. 82

5 Вирішення проблем ...................................................................................................... 83

Контрольний список варіантів усунення проблем ..................................................................... 84

Крок 1. Перевірте правильність налаштування пристрою ........................................... 84
Крок 2. Перевірте кабелі або бездротове з’єднання .................................................. 84
Крок 3. Перевірте повідомлення про помилки на панелі керування. ........................... 85
Крок 4. Перевірте папір ......................................................................................... 85
Крок 5. Перевірте програмне забезпечення .............................................................. 85
Крок 6. Пробний друк ............................................................................................ 85
Крок 7. Перевірте картридж із тонером ................................................................... 85
Крок 8. Спробуйте надіслати завдання друку з комп'ютера ....................................... 86

Відновлення заводських параметрів за замовчуванням ............................................................... 87

Відновлення заводських параметрів за замовчуванням (РК-панель керування) ............... 87
Відновлення заводських параметрів за замовчуванням (сенсорна панель керування) ..... 87

Довідка панелі керування ...................................................................................................... 88
Значення повідомлень на панелі керування ............................................................................. 89

Типи повідомлень панелі керування .......................................................................... 89
Повідомлення панелі керування ............................................................................... 89

49 Error (Помилка 49) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть принтер) ..... 89
51.ХХ Error (Помилка 54.ХХ) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть
принтер) ................................................................................................. 89
54.ХХ Error (Помилка 54.ХХ) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть
принтер) ................................................................................................. 90
55.Х Error (Помилка 59.Х) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть
принтер) ................................................................................................. 90
57 Fan Error (Помилка вентилятора 57) Turn off then on (Вимкніть і знов
увімкніть принтер) .................................................................................... 90

vi

UKWW

background image

59.Х Error (Помилка 59.Х) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть
принтер) ................................................................................................. 91
79 Error (Помилка 79) Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть принтер) ..... 91
79 Service Error (Помилка обслуговування 79) Turn off then on (Вимкніть і
знов увімкніть принтер) ............................................................................. 91
Device error (Несправність у пристрої) Press OK (Натисніть ОК) ................... 91
Invalid driver (Неправильний драйвер) Press OK (Натисніть ОК) ................... 92
Jam in <location> (Зминання у <розташування>) ......................................... 92
Load tray 1 <TYPE>, <SIZE> (Завантажте лоток 1, <ТИП> <РОЗМІР>) ......... 92
Load tray 1 PLAIN <SIZE> (Завантажити лоток 1, ЗВИЧАЙНИЙ
<РОЗМІР>). Cleaning Mode (Режим очищення) .......................................... 92
Manual duplex (Ручний дуплекс) Завантажте папір у лоток <X> Press OK
(Натисніть ОК) ......................................................................................... 93
Manual feed <SIZE>, <TYPE> (Ручна подача <РОЗМІР>, <ТИП>) Натисніть
[OK], щоб використати наявний носій ........................................................ 93
Memory is low (Брак пам'яті) Press OK (Натисніть ОК) ................................. 93
Print failure (Помилка друку) Press OK (Натисніть ОК) ................................. 93
Rear door open (Відкрита задня кришка) .................................................... 94
Вичерпується ресурс чорного картриджа .................................................. 94
Вичерпуються витратні матеріали .............................................................. 94
Встановіть чорний картридж ..................................................................... 94
Встановлено оригінальний картридж НР .................................................... 95
Завантажте папір у лоток <X> Натисніть [OK], щоб використати наявний
носій ...................................................................................................... 95
Завантажте папір у лоток <X> <ТИП> <РОЗМІР> ...................................... 95
Замініть чорний картридж ........................................................................ 95
Застрягання у лотку <X> Clear jam and then (Усуньте застрягання і) Press
OK (Натисніть ОК) ................................................................................... 96
Зніміть фіксатор із картриджа з тонером .................................................... 96
Кришка відкрита ..................................................................................... 96
Неочікуваний розмір у лотку <X> Завантажте <size> Press OK (Натисніть
ОК) ........................................................................................................ 96
Непідтримуваний чорний картридж Press [OK] to continue (Для
продовження натисніть [OK]) .................................................................... 96
Очищення ............................................................................................... 97
Помилка витратних матеріалів 10.x000 .................................................... 97
Помилка друку, натисніть ОК. Якщо помилка повторюється, вимкніть і
увімкніть. ................................................................................................ 97
Помилка термофіксатора 50.x Turn off then on (Вимкніть і знов увімкніть
принтер) ................................................................................................. 97
Ресурс чорного картриджа практично вичерпано ...................................... 98

UKWW

vii

background image

Установлено вживаний чорний картридж Press [OK] to continue (Для
продовження натисніть [OK]) .................................................................... 98

Неправильна подача або застрягання паперу .......................................................................... 99

Пристрій не захоплює папір ................................................................................... 99
Пристрій захоплює одночасно кілька аркушів паперу .............................................. 99
Попередження застрягання паперу ........................................................................... 99

Усунення застрягань ............................................................................................................. 101

Місця застрягання ................................................................................................. 101
Усунення застрягань у Лотку 1 ............................................................................... 101
Усунення застрягань у Лотку 2 ............................................................................... 103
Усунення застрягань у додатковому Лотку 3 ............................................................ 105
Усунення застрягань у вихідному відсіку .................................................................. 106
Усунення застрягань із області двостороннього друку ............................................... 106
Усунення застрягань із області термофіксатора ....................................................... 107

Покращення якості друку ..................................................................................................... 109

Перевірка параметра типу паперу (Windows) ........................................................ 109
Перевірка параметра типу паперу (Mac OS X) ....................................................... 109
Перевірка стану картриджа з тонером ................................................................... 110

Друк сторінки стану витратних матеріалів (РК-панель керування) ............... 110
Друк сторінки стану витратних матеріалів (сенсорна панель керування) ..... 110
Перевірка стану витратних матеріалів ..................................................... 110

Друк сторінки очищення ....................................................................................... 111

Друк сторінки очищення (РК-панель керування) ........................................ 111
Друк сторінки очищення (сенсорна панель керування) ............................. 111

Перевірка картриджа з тонером на предмет пошкодження ...................................... 111
Перевірка паперу та умови здійснення друку .......................................................... 113

Використовуйте папір, що відповідає специфікаціям НP ............................ 113
Перевірка середовища, в якому працює пристрій .................................... 113

Перевірка параметрів завдання друку .................................................................... 113

Перевірка параметра EconoMode .......................................................... 113

Використання драйвера друку, який найбільше відповідає потребам друку ............... 114

Виріб не друкує або друкує повільно .................................................................................... 116

Пристрій не виконує друку .................................................................................... 116
Пристрій повільно друкує ...................................................................................... 117

Усунення проблем щодо прямого друку з USB ........................................................................ 118

Меню USB Flash Drive (Пристрій USB) не відкривається після підключення пристрою
USB ..................................................................................................................... 118
Файл не друкується із запам'ятовуючого пристрою USB. .......................................... 118
Файл, який слід надрукувати, відсутній у меню USB Flash Drive (Пристрій USB) ......... 119

Усунення несправностей прямого підключення ....................................................................... 120
Усунення несправностей дротового підключення .................................................................... 121

viii

UKWW

background image

Незадовільне фізичне під'єднання .......................................................................... 121
У комп'ютері використовується неправильна ІР-адреса для пристрою ........................ 121
Не вдається встановити зв'язок між комп'ютером та виробом ..................................... 122
Пристрій використовує неправильне з'єднання та подвійні налаштування мережі ....... 122
Нове програмне забезпечення стало причиною проблем із сумісністю ...................... 122
Неправильно налаштований комп'ютер або робоча станція ..................................... 122
Вимкнено пристрій або неправильні інші мережеві налаштування ............................ 123

Усунення несправностей бездротового підключення ................................................................ 124

Контрольний список перевірки бездротового з'єднання ............................................ 124
Пристрій не друкує після завершення конфігурації бездротового з'єднання ................ 125
Пристрій не друкує, на комп'ютері встановлено брандмауер стороннього
постачальника. .................................................................................................... 125
Бездротове з'єднання не працює після переміщення бездротового маршрутизатора
або пристрою ...................................................................................................... 125
Неможливість підключення більшої кількості комп'ютерів до бездротового пристрою . 125
Бездротовий пристрій втрачає зв'язок у випадку його підключення до мережі VPN. .... 126
Мережа не відображається у списку бездротових мереж ........................................ 126
Бездротова мережа не працює .............................................................................. 126
Виконання діагностичного тесту бездротової мережі ................................................ 127
Зменшення перешкод у бездротовій мережі ............................................................ 127

Усунення проблем із програмним забезпеченням пристрою в системі Windows ......................... 128

Драйвер друку відсутній у папці "Принтер" ............................................................ 128
Під час встановлення програмного забезпечення відображалося повідомлення про
помилку ............................................................................................................... 128
Принтер готовий до роботи, проте не друкує .......................................................... 128

Усунення несправностей програмного забезпеченням пристрою в системі Mac OS X ................. 130

Драйвер друку відсутній у списку Print & Fax (Друк і факс) або Print & Scan (Друк і
сканування). ......................................................................................................... 130
Назва пристрою не відображається у списку пристроїв Print & Fax (Друк і факс) або
Print & Scan (Друк і сканування). ........................................................................... 130
Драйвер принтера не налаштовує автоматично вибраний вибір пристрою у списку
Print & Fax (Друк і факс). ...................................................................................... 130
Завдання друку не було надіслано на потрібний пристрій ....................................... 131
При підключенні за допомогою кабелю USB принтер не відображається у списку
Print & Fax (Друк і факс) або Print & Scan (Друк і сканування) після вибору
драйвера. ............................................................................................................ 131
Використовується універсальний драйвер друку в умовах USB-підключення ............... 132

Видалення програмного забезпечення (Windows) ................................................................... 133
Видалення програмного забезпечення (Mac OS X) ................................................................. 134

6 Витратні матеріали та аксесуари ................................................................................ 135

Замовлення деталей, аксесуарів та витратних матеріалів ........................................................ 136

UKWW

ix

background image

Політика компанії HP щодо витратних матеріалів сторонніх виробників ................................... 136
Веб-сайт для повідомлення про підробки HP .......................................................................... 136

Покажчик ....................................................................................................................... 139

x

UKWW