HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Друк звітів про пристрій

background image

Друк звітів про пристрій

Звіти про пристрій містяться в пам’яті пристрою. Ці сторінки допомагають визначити та усунути

несправності принтера.

ПРИМІТКА.

Якщо під час установки мова пристрою була встановлена неправильно, ви можете

встановити мову вручну, щоб інформаційні сторінки друкувались однією з підтримуваних мов.

Змінити мову можна за допомогою меню System Setup (Налаштування системи) панелі

керування або вбудованого веб-сервера.

З меню Reports (Звіти) можна роздрукувати кілька інформаційних сторінок про пристрій.

Елемент меню

Опис

Demo Page (Демонстраційна
сторінка)

Дозволяє надрукувати сторінку, яка демонструє якість друку

Menu Structure (Структура
меню)

Друк карти меню панелі керування. У ній вказуються активні налаштування для
кожного меню.

Звіт про конфігурацію

Дозволяє надрукувати перелік усіх налаштувань пристрою. Якщо виріб
під'єднано до мережі, звіт включає інформацію про налаштування мережі.

Supplies Status (Стан витратних
матеріалів)

Друк відомостей про стан усіх картриджів з тонером, зокрема зазначених нижче.

Орієнтовний залишковий ресурс картриджа у відсотках

Орієнтовний залишковий ресурс (у сторінках)

Номер компонента для картриджа з тонером НР

Кількість видрукуваних сторінок

Відомості про замовлення нових картриджів із тонером НР та утилізацію
використаних картриджів

Network Summary (Звіт мережі)

Друк списку усіх параметрів мережі пристрою (усі моделі, окрім принтерів
Принтер HP LaserJet Pro 400 M401a і Принтер HP LaserJet Pro 400 M401d).

Usage page (Сторінка
експлуатації)

Друкує сторінку, яка наводить усі сторінки PCL, сторінки PCL 6, сторінки PS,
сторінки, які застрягли або були неправильно подані у пристрій, монохромні
(чорно-білі) або кольорові сторінки, а також наводить кількість сторінок

PCL Font List (Список шрифтів
PCL)

Друкує список усіх встановлених шрифтів PCL.

PS Font List (Список шрифтів PS)

Друкує список усіх встановлених шрифтів PostScript (PS).

PCL6 font list (Список шрифтів
PCL6)

Друкує список усіх встановлених шрифтів PCL6.

Service page (Сторінка
обслуговування)

Друкує звіт обслуговування

UKWW

Друк звітів про пристрій

9