HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - In các báo cáo sản phẩm từ bảng điều khiển LCD

background image

In các báo cáo sản phẩm từ bảng điều khiển LCD

1.

Trên bảng điều khiển của sản phẩm, bấm nút

OK

để mở các menu.

2.

Mở menu Báo cáo.

3.

Chọn báo cáo bạn muốn in, sau đó bấm nút

OK

để in báo cáo.

8

Chương 1 Giới thiệu sản phẩm

VIWW